Angažovanjem našeg tima stručnih ljudi sa višegodišnjim iskustvom u radu i sa malim i sa velikim sistemima, u mogućnosti smo da pružimo brze i kvalitetne usluge u sledećim oblastima:


Analiza i snimanje postojećeg stanja
Projektovanje organizacije i predlozi reorganizacije
Optimizacija svih procesa i troškova poslovanja
Ostvarivanje energetske efikasnosti i uštede
IMS
Procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, a u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu
Izrada biznis plana sa posebnim segmentima prema utvrðenim kriterijumima
Projektovanje svih internet baziranih aplikacija i procesa

Konsalting usluge obezbeðujemo svim sistemima na tržištu i lokalnim samoupravama, kao i proaktivnu funkciju u poslovima iz nadležnosti Javno privatnog partnerstva i finansiranja projekata iz EU fondova.

Copyright © 2005-2019 Goldberg Group. All Rights Reserved.