Za potrebe i prema zahtevima klijenta pružamo uslugu izrade novog programa ili prilagoðavanje postojećeg programa konkretnim zahtevima.


U oba slučaja klijent dobija jedinstveno konkretizovan softver maksimalno prilagoðen svojim potrebama i zahtevima.

Pored same usluge izrade softvera, pružamo klijentu i pomoć u projektovanju i optimizaciji potrebnog programa, čime se povećava funkcionalnost i efikasnost programa, a smanjuju troškovi vremena i budžeta za izradu. Ovo se u praksi pokazalo jako korisno svim klijentima, a posebno onim sa nedovoljno informacionih znanja i iskustava.

Nakon instaliranog softvera, vršimo i obuku zaposlenih, kao i tehničku podršku u radu.

Takođe, pružamo i sve, po potrebi, naknadne usluge na administraciji i održavanju programa, izmenama i proširenjima funkcionalnosti..

Copyright © 2005-2019 Goldberg Group. All Rights Reserved.